Aby uniknąć niejasności, niedomówień i nieporozumień zdecydowaliśmy się umieścić tutaj podstawowe zasady, którymi kierujemy się podczas przekazywania szczurków z naszej hodowli nowym opiekunom. :)

 

Podstawowe zasady:

1. Zastrzegamy sobie prawo do wybrania najlepszego, naszym zdaniem, domu dla szczurków z miotów. Mamy prawo odmówić sprzedaży lub rezerwacji szczurka, bez podania przyczyny.

2. Wszystkie szczurki opuszczające naszą hodowlę otrzymują status "nie hodowlany". Zmiana tego statusu na "hodowlany" możliwa jest za naszą pisemną zgodą. Obowiązuje zakaz rozmnażania szczurków, które otrzymały status "nie hodowlany". Jeśli chcesz rozmnożyć w przyszłości szczurka z naszej hodowli, koniecznie poinformuj nas o tym! Jesteśmy otwarci na współpracę.

3. Cena za każdego malucha z miotu jest ustalana indywidualnie. Dokładne ceny ustalane są po urodzeniu szczurków i po ich wybarwieniu. Cena za jednego ogonka mieści się zazwyczaj w przedziale 30pln - 120pln. Kwota ta jest zwrotem kosztów odchowania szczurka, oraz doprowadzenia do miotu i nie stanowi dochodu hodowcy.

4. Bardzo prosimy o informowanie nas o stanie zdrowia i charakterze szczurków u nas zakupionych. Pomoże to nam w udoskonalaniu naszych linii hodowlanych.

5. Jeśli z jakiegoś powodu będziesz musiał oddać szczurka z naszej hodowli – zwróć się najpierw do nas! Zastrzegamy sobie prawo do pierwokupu szczurka, za cenę nie wyższą niż 1/3 kwoty, którą zapłaciłeś za szczurka w hodowli. Możemy również pomóc w szukaniu domu zwierzakowi i chcielibyśmy mieć wpływ na to, do jakiego domu trafi szczurek.

6. Aby otrzymać szczurka z hodowli Wonderland trzeba być osobą pełnoletnią lub otrzymać zgodę prawnego opiekuna na zakup zwierzaka.

7. Przyjmując pod swój dach zwierzaka zobowiązujesz się zadbać o jego zdrowie i potrzeby, zapewnić mu optymalne warunki życia i opiekę, jakiej potrzebuje, a także zdobyć wiedzę, która jest do tego niezbędna.

8. Zawsze możesz śmiało zwracać się do nas z prośbą o odpowiedź na nurtujące Cię pytania odnośnie szczurków, zdrowia czy opieki nad nimi. Z przyjemnością utrzymujemy kontakt z osobami, które przygarniają naszych wychowanków i zawsze chętnie, w miarę swoich możliwości, służymy radą i pomocą, jeśli zajdzie taka potrzeba.

9. Kupując od nas szczurka zobowiązujesz się do przestrzegania zasad, na których szczurek został Ci sprzedany!

 

Kilka słów o rezerwacji…

1. Rezerwując szczurka z naszej hodowli deklarujesz, że znasz, akceptujesz oraz będziesz stosować się do zasad, na których hodowca sprzedaje Ci szczurka.

2. Zgłoszenie chęci zarezerwowania malucha nie jest równoznaczne z jego zarezerwowaniem. Rezerwacja jest ważna dopiero po jej potwierdzeniu przez hodowcę!

3. Rezerwacja jest możliwa po udzieleniu przez osobę zainteresowaną wszystkich wymaganych informacji.

4. Rezerwacja wymaga potwierdzenia w postaci wpłaty zadatku w wysokości 1/2 ceny szczurka. Po otrzymaniu od nas informacji, że wybrany szczurek jest dostępny do rezerwacji zostaniesz poproszony o wpłacenie zadatku. Na wpłatę potwierdzającą rezerwację czekamy do 24h.

5. Szczurek objęty potwierdzoną rezerwacją będzie czekał w naszej hodowli na odbiór. Możesz mieć pewność, że nie zostanie sprzedany innej osobie.

6. Zarezerwowanego szczurka można odebrać po ukończeniu niego czterech-pięciu tygodni (w zależności od decyzji hodowcy).

7. Dokładny termin odbioru zarezerwowanego szczurka jest ustalany wspólnie, przez osobę rezerwującą i hodowcę.

8. Odbiór zarezerwowanego zwierzaka powinien nastąpić w okresie nie dłuższym niż dziesięć dni od daty rezerwacji (lub ukończenia przez szczurka czterech tygodni, jeśli rezerwacja miała miejsce wcześniej). Jeśli zaistnieje potrzeba przetrzymania zarezerwowanego szczurka w hodowli przez dłuższy czas, warunki na jakich się to odbędzie są ustalane indywidualnie.

9. Rezerwacja może stracić ważność, jeśli:

~ nie można nawiązać kontaktu z rezerwującym przez okres dłuższy niż tydzień, a rezerwujący nie zgłosi wcześniej, że brak kontaktu w danym okresie będzie miał miejsce;

~ osoba, która zarezerwowała szczurka nie stawi się, aby go odebrać w umówionym terminie, nie informując nas o tym co najmniej dobę wcześniej;

10. Wpłata pełnego ekwiwalentu za zarezerwowanego szczurka może nastąpić najpóźniej w dniu jego odbioru. W przypadku płatności przelewem, szczurek zostanie wydany do nowego domu dopiero po wpłynięciu pełnej kwoty na nasze konto bankowe.

 

O listach chętnych i rezerwacjach szczurków przed ich narodzinami:

1. Istnieje możliwość zarezerwowania szczurka ze wskazanego miotu, wybranej płci lub odmiany, jeszcze przed jego narodzinami. Wymaga to wpłacenia zadatku w wysokości 10zł.

2. Osoby zgłaszające chęć zakupu szczurka przed jego narodzinami (lub po narodzinach, ale w wieku, w którym rozpoznanie odmian i rezerwacja konkretnych maluchów nie jest możliwa) są wpisywane na odpowiednie listy chętnych.

3. Na listę chętnych wpisywane są osoby, które udzieliły wszystkich niezbędnych informacji i wpłaciły zadatek.

4. Wpisanie się na listę chętnych i rezerwacja nienarodzonych maluchów oznacza gwarancję, że pierwsze dostępne szczurki spełniające Twoje wymagania zostaną Ci sprzedane.

 5. Osoby, które zostały wpisane na listę chętnych zawsze mają pierwszeństwo wyboru przed tymi, które zgłosiły chęć zakupu szczurka w późniejszym terminie.

6. Osoby wpisane na listę chętnych wybierają maluchy w kolejności zgłoszeń. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy dwie listy kolidują ze sobą – w tej sytuacji kolejność wyboru maluszków jest wskazywana przez hodowcę.

7. Po narodzinach i wybarwieniu maluszków wysyłam do chętnych informację, jakie szczurki są dostępne do rezerwacji.

8. Osoby, które nie udzielą odpowiedzi w swoim wyborze w ciągu 24h są przesuwane w dół listy. Jeśli odpowiedź nie pojawi się w ciągu tygodnia osoba zostaje skreślona z listy chętnych, a jej rezerwacja zostanie anulowana. Zadatek w takiej sytuacji nie zostaje zwrócony.

9. Możesz zmienić zdanie odnośnie tego, jakiego maluszka chcesz otrzymać. Oznacza to, że jeśli np. rezerwowałeś szczurka odmiany A, ale po obejrzeniu dostępnych maluchów stwierdziłeś, że jednak wolałbyś szczurka odmiany B – możesz kupić maluszka odmiany B, o ile nie zostanie on zarezerwowany przez osobę, której od początku zależało na właśnie tej odmianie.

10. Kiedy konkretny szczurek (po narodzinach i wybarwieniu) zostanie już dla Ciebie zarezerwowany, niemożliwe staje się zmienienie rezerwacji.

11. Nie jestem w stanie udzielić gwarancji, że wymarzony maluch pojawi się w miocie – nie mam wpływu na to ile maluszków, jakich płci i jakich dokładnie odmian urodzi się w danym miocie.

12. Wpisanie na listę osób chętnych na miot i rezerwacja nienarodzonego malucha nie oznacza obowiązku zakupu szczurka ze wskazanego miotu. Jeśli nie urodzi się szczurek spełniający początkowych wymagań osoby zainteresowanej lub urodzi się niewystarczająca ilość takich szczurków, osoba zainteresowana może poczekać na kolejny miot, zdecydować się na innego szczurka lub zrezygnować z zakupu.

13. Jeśli rezygnacja nastąpi w wyniku braku szczurków na jakich początkowo zależało osobie zainteresowanej zadatek jest zwracany. W przypadku rezygnacji z zakupu z innego powodu zadatek nie jest zwracany.

 

Informacje o zadatkach.

1. Aby potwierdzić rezerwację na konkretnego szczurka konieczne jest wpłacenie zadatku w wysokości 1/3 końcowej ceny szczurka. Aby zarezerwować szczurka z planowanego miotu konieczne jest wpłacenie zadatku w wysokości 10zł.

2. Jeśli zadatek wpłacany jest w celu potwierdzenia rezerwacji na konkretnego szczurka wybranego przez rezerwującego, nie jest możliwe późniejsze przekazanie wpłaconego zadatku rzecz rezerwacji szczurka innego niż wybrany w chwili wpłacania zadatku.

3. Zadatek można przekazać hodowcy osobiście lub przelać na podane konto bankowe.

4. Zadatek jest bezzwrotny w przypadku późniejszej rezygnacji z zakupu szczurka lub urwania kontaktu z osobą rezerwującą (co jest rozumiane jako brak możliwości nawiązania z rezerwującym kontaktu mailowego przez okres dłuższy niż tydzień) lub niestawienia się po odbiór szczurka w umówionym terminie lub zmiany rezerwacji na innego szczurka.

5. Zadatek zostanie zwrócony, jeśli z winy hodowcy zaistnieje sytuacja przez którą zakup szczurka nie będzie mógł dojść do skutku lub jeśli po stronie hodowcy pojawią się powody, dla których nie będzie on mógł sprzedać szczurka. Nie dotyczy to sytuacji w których wyjdzie na jaw nieszczerość lub fałszywe intencje rezerwującego.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości, niejasności, uwag czy pytań prosimy o kontakt!

 

 

Copyright © 2013 Wonderland rattery, Olga Szymak. Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione!